Asian Economic Community

Loading...

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การเริ่มต้นเป็นวิทยากรบรรยายด้านธุรกิจ

เมื่อเอ่ยถึงการเป็นวิทยากร บางคนต้องรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของคนที่่ต้องเหมือนครูสมัยก่อนที่ต้องบรรยายแบบเข้มงวดและเต็ํมไปด้วยเนื่ีอหา ทำให้บางครั้งอาจเกิดอาการเบื่อหน่ายได้ แต่ในปัจจุุบันไม่เป็นเช่นนั้น วิทยากรรุ่นใหม่พัฒนาตนเองและรูปแบบให้น่าสนใจมากขึ้น โดยมีการใช้ศิลปะในการบรรยายร่วมกับการนำเสนอเนื้อหาที่ยากให้ง่ายขึ้น อย่างเช่น การพุดสลับกับการทำกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศให้น่าสนใจมากขึ้น อยากให้กำลังใจกับทุกคนในการเป็นวิทยากรบรรยาย ถึงแม้เราจะยังใหม่ต่่อการทำหน้าที่แต่เราก็ต้องตั้งใจให้เต็มที่กับการทำหน้าที่อย่าให้ใครมาบอกว่าวิทยากรน่าเบื่อนะครับ ถ้าอยากแลกเปลี่่ยนประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรบรรยาย เชิญได้เลยครับ .....ดร.ต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น